เรือโชติพัฒนา 58 เรือประมงอวนลากใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เรือโชติพัฒนา 58 เรือประมงอวนลาก เป็นเรือประมงอวนลากที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างในประเทศไทย เรือโชติพัฒนา 58 เรือประมงอวนลาก ซึ่งเป็นผลงานต่อสร้างที่สำคัญอีกลำหนึ่งของ MitsDecisions Shipyard ในปี 2016. It has been a smooth sail for CHOTPATTANA 58, the largest fishing trawler ever built in Thailand. Not to mention, it was a masterpiece done by MitsDecisions Shipyard in 2016. Its title of ‘the largest fishing trawler in Thailand’ is due to it measuring at…

Issara Liveaboard เรือชมปะการัง ที่น่าจับตามอง

Issara Liveaboard เรือชมปะการัง รำใหม่ที่น่าจับตามอง Issara Liveaboard เรือชมปะการัง ซึ่งถูกออกแบบและต่อสร้างโดย MitsDecisions Shipyard ในปี 2016 A luxurious live-aboard that gives modern divers the opportunity to explore many beautiful islands in Thailand. In fact, Issara Liveaboard gives us a homey feeling. Since the ship has generous space, spacious rooms, and comfortable beddings, it lets us be at ease at night.