อู่ต่อเรือมิทส์ดิสิชั่น เป็นอู่เรือที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2008 ครบครันทั้งประสบการณ์และความชำนาญในการนำเข้าและผลิตเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ จึงมั่นใจได้ว่าเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำที่ผลิตโดยอู่ต่อเรือมิทส์ดิสิชั่น จะมีมาตรฐานสูง ประกอบด้วยวัสดุ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฮดรอลิค

A weed harvester boat built especially for watercourse management, to cut and harvest underwater weeds. As well as to clear the water bodies and pathways for other ships moving from the slipway into the river. MitsDecisions Shipyard saw the need to build this particular ship owing to the fact that there were none out there that meet the company’s standard. At our shipyard, we build and fix, along with changing out old parts for the new ones. We make sure that our clients will receive boats only of the highest standard.