เรือผลักดันน้ำ

(ใช้สอย) ปี 2557

ขนาด: ยาว 8.00 เมตร กว้าง 2.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร

Flow thruster Boat