เรือรับเชือก (เรือรัตนาพร 11 และ 12)

ผลงานการออกแบบเรือซ่อมเรือ ออกแบบเรือ และเรือเรือรัตนาพร 11 โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการเรือของบริษัทมิทส์ดิสิชั่น