ต่อเรือบรรทุกน้ำมันเดินทะเล เรือบิ๊กซี 101

เรือบรรทุกน้ำมันเดินทะเล สร้างโดยบริษัท มิทส์ดิสิชั่น ในปี 2553

ขนาด: ยาว 76.00 เมตร กว้าง 13.70 เมตร ลึก 6.57 เมตร