เรือจ้าวพระยาปริ๊นเซส 5

ในปี 2557 อู่ต่อเรือมิทส์ดิสิชั่น ได้ต่อสร้างและส่งมอบเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส 5 เรือภัตตาคารขนาดบรรจุผู้โดยสาร 542 คน

โดยมีขนาด: ยาว 55 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 2.10 เมตร กินน้ำลึก 1.40 เมตร