เรือ ช.แม่ตาปี

ในปี 2557 บริษัท มิทส์ดิสิชั่น ได้ส่งมอบเรือ ช.แม่ตาปี ซึ่งเป็นเรือบรรทุกรถข้ามฝากเกาะสมุย

ขนาด: ยาว 45.00 เมตร  กว้าง 9.40 เมตร ลึก 3.60 เมตร

Chor.Maetapee Ferry