อู่ต่อเรือ มิทส์ดิสิชั่น ได้ส่งมอบเรือเอ็น พี สุราษฏร์ธานี (เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 150 ตู้) ในปี 2549

ขนาด: ยาว 78.33 เมตร กว้าง 16.50 เมตร ลึก 6.50 เมตร