• ฐาปนา คาทามาราน (เรือชมประการัง) ปี 2558 ต่อสร้างโดย อู่ต่อเรือมิทส์ดิสิชั่นในปี 2558
    ขนาด ยาว 26.4 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ลึก 4.67 เมตร
  • Tapana Catamaran, the 26.4m long, 9m wide, and 4.67 deep Catamaran built by MitsDecisions Shipyard in 2015.